Планування

Календарно-тематичне планування
з курсу «Економічна і соціальна географія України», 9 клас
( 52 години, 1,5 години на тиждень )
Відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів.
 Географія. Економіка. 6 -11 класи. — Київ. Ірпінь. — ВТФ  «Перун», 2005.
п/п
Тема уроку
Дата
Домашнє завдання*
І СЕМЕСТР

РОЗДІЛ І.    ВСТУП. УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ
1.
Предмет та об’єкт вивчення і наукового дослідження економічної й соціальної географії України, її зв'язок з іншими науками. Вітчизняні вчені економ-географи.§ 1

2.
Економіко-географічне положення України. Практична робота №1 «Визначення позитивних і негативних рис економіко-географічного та геополітичного положення  України. Проведення на контурній карті  лінії державного кордону України з нанесенням назв країн, з якими  вона межує».§2

3.
Адміністративно-територіальний устрій України. Практична робота №2 «Нанесення на контурну карту адміністративних одиниць України».§4

4.
Українські історичні землі.§3

РОЗДІЛ ІІ .   НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

5.
Кількість, розміщення і густота населення України. Природний і механічний рух населення.§5, §6 вибірково

6.
Статево-віковий склад населення, його наслідки. Практична робота №3 «Побудова графіка зміни кількості населення за певний період».§6

7.
Національний та етнічний склад населення.  Практична робота №4 «Побудова секторної та стовпчикової діаграм національного складу населення України».§7

8.
Розміщення населення України. Система міського розселення. Сільське розселення і його географія.§8,§9


9.
Трудові ресурси і зайнятість населення.
§10, повт. §1- 9

10.
 Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів з тем « Вступ. Україна на карті світу. Населення України»**
( виставляється тематична оцінка)


РОЗДІЛ ІІІ. ГОСПОДАРСТВО. І частина.

11.
Поняття про господарство і національний господарський комплекс.§11

12.
Галузева і територіальна структура господарства.§12
13.
Економічний потенціал України.
§13

14.
Загальна характеристика промисловості. Практична робота №5 «Складання схеми галузевої структури промисловості України».§14

15.
Паливна промисловість: галузева структура, сировинна база. Практична робота №6 «Позначення на контурній карті основних районів вугле-, газо- і нафтовидобутку, нафто- і газопроводів».§15-16

16.
Електроенергетика. Практична робота №7 «Побудова секторної діаграми виробництва електроенергії різними типами електростанцій».§17,
повт. §11-16


17.
Контрольна робота.  
( виставляється тематична оцінка)
ГОСПОДАРСТВО. ІІ частина.

18.
Чорна металургія.§18

19.
Кольорова металургія. Практична робота №8 «Нанесення на контурну карту сировинної бази, основних районів та підприємств чорної й кольорової металургії».§19

20.
Машинобудування: роль, структура галузі, міжгалузеві та внутрішньогалузеві зв’язки. Фактори розміщення галузі.§20

21.
Географія галузей машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку.§21

22.
Хімічна промисловість.
§22

23.
Лісова і деревообробна промисловість.
§23, повт. §18-22
24.
Промисловість будівельних матеріалів.
( виставляється тематична оцінка)§24
ІІ СЕМЕСТР

ГОСПОДАРСТВО. ІІІ частина.

25.
Легка промисловість. Художні промисли.
§25

26.
Харчова промисловість.
§26

27.
Сільське господарство: галузева структура, значення та зв'язок з іншими галузями.
Рослинництво України.§27
28.
Тваринництво України.§28§29

29.
Зональна спеціалізація сільського господарства. Практична робота №9 «Нанесення на к/к розміщення посівів найважливіших сільськогосподарських культур. Аналіз статистичних даних щодо виробництва сільськогосподарської
 продукції».§30
Повт. §25-29

30.
Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів з тем « Легка та харчова промисловість України», «Сільське господарство»**
( виставляється тематична оцінка)
ГОСПОДАРСТВО. ІV частина.

31.
Транспорт України, його роль, види, значення.§31

32.
Характеристика залізничного та автомобільного транспорту.§32

33.
Водний транспорт. 
§33

34.
Повітряний, трубопровідний  та електронний транспорт.§34

35.
Галузі соціальної сфери, їх значення та розвиток в Україні. Проблеми і перспективи розвитку соціальної сфери.§35-36

36.
Поняття про світове господарство та міжнародний поділ праці.
§37

37.
Зовнішні економічні зв’язки України.
§38

38.
Міжнародні організації. Інтеграція України в світову економіку.
§39-40

39.
Контрольна робота .
( виставляється тематична оцінка)
РОЗДІЛ ІV. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ УКРАЇНИ

40.
Поняття про економічний район та його ознаки. Економіко-географічна характеристика Донецького економічного району.§41,43

41.
Економіко-географічна характеристика  Придніпровського економічного району.
§44

42.
Столичний та Північно-Східний райони.
§42, 45

43.
Карпатський та Північно-Західний райони.
§46,§47

44.
Центральний  та Подільський райони.
§47,§46


45.
Причорноморський економічний район.
§47
РОЗДІЛ V. ГЕОГРАФІЯ СВОЄЇ ОБЛАСТІ

46.
Географічне положення, природні умови і ресурси Київської області.
§48

47.
Населення і трудові ресурси. Особливості топоніміки своєї місцевості. Демографічна ситуація.
§49

48.
Господарство Київщини. Практична робота №10 «Нанесення на контурну карту області найважливіших господарських і культурних об’єктів, складання проекту перспективного розвитку області».
§50,
повт. §41-49

49.
 Систематизація, узагальнення та корекція знань, вмінь та навичок учнів з тем « Територіальний поділ України», «Географія своєї області»**
( виставляється тематична оцінка)


Немає коментарів:

Дописати коментар